Thursday, January 10

с еленов цвят отива при собсвеника на нещо-пакетчето от същата кожа.

one in natural colour goes to the owner of "secret pocket" , made of the exact leather.

No comments: