Tuesday, May 15

Vintage or what?


Vintage or what?, се намира в Созопол при Фейският Магазин на Тита и Лили и чака да се слее с душата на някоя винтиджова особа ///*

No comments: