Wednesday, June 1

Пипит в зелено и жълто с кожена лента.
Hounstooth in green and yellow messenger bag, leather strap.

No comments: